Počet položek: 0 0,- Kč

Zpracování osobních údajů

Způsob zpracování osobních údajů (GDPR)

Na základě naší obchodní spolupráce (vytvořením objednávky v e-shopu verostudio.cz, zaregistrováním se na kurz) udělujete společnosti Ing. Veronika Sturdy, se sídlem Podbabská 994/8, Praha 6 – Bubeneč 160 00, IČ: 755 09 318 (dále jen „verostudio.cz“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, jež společnost verostudio.cz získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností verostudio.cz, jako dodavatelem, jehož předmětem je prodej kreativního materiálu a pomůcek. Jedná se o zejména osobní údaje a. – f., níže uvedené. Tyto údaje budou použity za účely definovanými v bodě 2.

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. adresa bydliště, případně kontaktní adresa;
 4. e-mailová adresa;
 5. telefonní kontakt;
 6. IP adresa.

2. ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za těmito účely:

 1. k marketingovým účelům společnosti verostudio.cz; tj. zejména za účelem nabízení výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů apod.;
 2. za účelem analýz osobních údajů zákazníků společnosti verostudio.cz, umožňujících přímé oslovení konkrétního zákazníka či určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing).

3. KDO A JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Společnost verostudio.cz, bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost verostudio.cz pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (marketingové či reklamní agentury) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. NA JAKOU DOBU JE TENTO SOUHLAS UDĚLEN

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností verostudio.cz

4a) pro objednávky z e-shopu: minimalně po dobu 6 měsíců  (nejdéle 30 měsíců)

4b) pro kurzy: 15 měsíců (1 rok + 3 měsíce pro případnou možnost získání opisu faktury do daňového přiznání do 3. měsíce následujícího roku)

4c) pro newslettery na dobu neurčitou do doby odhlášení zákazníkem (link v každém newsletteru)

5. DOBROVOLNOST UDĚLENÍ SOUHLASU, MOŽNOST JEHO ODVOLÁNÍ

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti verostudio.cz vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvoláním souhlasu na emailovou adresu veronika@verostudo.cz.

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako  j subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. jste oprávněni požadovat od společnosti verostudio.cz přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
 3. jste oprávněni písemně požádat společnost verostudio.cz o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace)
 4. od 25.5.2018 jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost verostudio.cz zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci;
 5. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost, verostudio.cz zpracování Vašich osobních údajů ukončí;
 6. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost verostudio.cz provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování,
  2. požádat společnost verostudio.cz o vysvětlení,
  3. požadovat, aby společnost verostudio.cz odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost verostudio.cz získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace